Laina

Päähakijan tiedot

Yrityslainan hakijalla tulee olla oikeus edustaa yhtiötä ja tämän tulee olla vähintään 20-vuotias.

Yrityksen tiedot